Metoda Krakowska – pomoc w walce z autyzmem

Posted by

Autyzm staje się zjawiskiem co raz bardziej powszechnym. Według danych zbieranych przez Światową Organizację Zdrowia – liczba zdiagnozowanych przypadków autyzmu stale rośnie. Jak walczyć z autyzmem?

Autyzm jest zaburzeniem charakteryzującym się zakłóceniami w zdolności okazywania uczuć oraz komunikacji z innymi ludźmi. Uważa się, że autyzm jest nieuleczalny. Wielu specjalistów uważa, że autyzm będzie towarzyszył człowiekowi do końca życia, natomiast rozmaite terapie mają na celu tylko usprawnienie, pomoc w funkcjonowaniu w społeczeństwie. I faktycznie, w zależności od stopnia zaburzenia, dzieci autystyczne jako dorośli ludzie nie rzadko całkiem dobrze funkcjonują w społeczeństwie. Niemniej w ostatnie lata przyniosły nowe, bardzo ciekawe wnioski związane z pracą z dziećmi autystycznymi.

Metoda Krakowska

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie opracowano terapię, która – jak się wydaje – wychodzi naprzeciw problemowi autyzmu. Obecnie co raz większe grono specjalistów, oraz zainteresowanych sprawą rodziców okazuje względem Metody Krakowskiej co raz większy entuzjazm. Dlaczego? Otóż terapia ta z założenia ma pomóc dziecku w osiąganiu kolejnych etapów rozwoju podobnie jak to się dzieje w przypadku dzieci rozwijających się prawidłowo. Za pomocą kolejnych następujących po sobie serii ćwiczeń terapeutycznych stymuluje się określone obszary mózgu odpowiadające za poszczególne umiejętności u ludzi. Badania pokazują, że dzięki cierpliwej pracy rodziców, a także wyspecjalizowanych terapeutów wielu dzieciom faktycznie udaje się osiągać dobre rezultaty.

Przykładowe etapy w terapii Metodą Krakowską to stymulacja słuchowa, nauka komunikacji ułatwionej, nauka czytania, synteza wzrokowa, ćwiczenia lewopółkulowe, a także ćwiczenia pamięci.

Co ciekawe, terapeuci i twórcy Metody Krakowskiej zwracają uwagę na szkodliwy wpływ codziennego obcowania dzieci z tzw zaawansowaną technologią. Zwłaszcza urządzenia przesyłające obrazy bardzo mocno pobudzają prawą półkulę mózgu, przez co hamowana jest praca półkuli lewej odpowiedzialnej za naukę języka pisanego oraz mówionego. Dlatego dzieci, które mają problem z osiąganiem kolejnych etapów rozwoju, powinny mieć bardzo ograniczony dostęp do tzw. wysokich technologii.

Link ze stopki z logo pobranego ze sklepu. Alt = „Juniora” link prowadzący do adresu https://juniora.pl/

Leave a Reply