Testy do Policji, czyli wszystko to, co należy wiedzieć

Posted by

Egzamin wstępny na policjanta sprawdzi cię na podstawowym czytaniu ze zrozumieniem (niezbędnym do ukończenia zajęć), podstawowych umiejętnościach komunikacyjnych (niezbędnych do komunikowania się ze społeczeństwem) i podstawowej matematyce (niezbędnej do udowodnienia umiejętności rozwiązywania problemów). Egzamin zazwyczaj nie jest trudny, ale możesz odświeżyć te podstawowe umiejętności przed dniem testu. Praca w Policji cieszy się dużym zainteresowaniem. Rekrutacja do Policji charakteryzuje się tym, że jest procesem złożonym. Obejmuje ona przede wszystkim testy do Policji, które określa się, jako multiselect.

Multiselect Policja to nie tylko testy psychologiczne, ale również testy ze znajomości przepisów prawa. Warto więc do multiselekt się odpowiednio przygotować. Policyjna rozmowa psychologiczna przed zatrudnieniem może być przerażająca. Gdy kandydat zda różne egzaminy fizyczne i pisemne, rozmowy kwalifikacyjne i dochodzenia w tle, następnym krokiem jest często zdanie psychologicznego badania przesiewowego. Kandydaci, którzy to robią, są na dobrej drodze do otrzymania warunkowej oferty zatrudnienia. Wnioskodawcy, którzy nie przejdą psychologicznej kontroli, muszą ujawnić, że nie przeszli tej części procesu oceny, składając w przyszłości wniosek do jakiegokolwiek organu ścigania. Może to być znacząca negatywna ocena przeciwko tobie, gdy próbujesz dostać pracę w dowolnym organie ścigania. Dlatego ważne jest, aby wnioskodawcy przeszli ekran psychologiczny po raz pierwszy.

Podsumowanie

Wyniki wszystkich komponentów są brane pod uwagę, gdy psycholog wydaje ostateczną opinię, czy kandydat nadaje się na stanowisko, czy nie (lub w ogóle do pracy w organach ścigania). Nie jest to dokładnie egzamin zaliczony lub niezaliczony, ponieważ opinia jest zwykle podawana na trzech poziomach:

– Niskie ryzyko lub dopuszczalne
– Średnie ryzyko lub marginalne
– Wysokie ryzyko lub niedopuszczalne

Na podstawie rekomendacji psychologa agencja decyduje, czy kontynuować proces rekrutacji danego kandydata, czy też nie. Więcej na: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Niezależnie od tego, jak twój test pisemny jest zaprojektowany, prawie zawsze ma formę standardowego testu wielokrotnego wyboru, około 100 pytań. Po rozpoczęciu testu otworzysz broszurę i dokładnie przeczytasz i zastosujesz się do wszystkich wskazówek. Niezależnie od wskazówek – czy sekcja jest zaplanowana w czasie i informuje, kiedy można przejść do następnej strony, czy też konkretne instrukcje, jak odpowiedzieć na określone tematy lub sekcje – musisz ich przestrzegać.

Leave a Reply